Czcionka:
Kontrast:
9 marca 1991 rok
Uchwała w sprawie terminu rozwiązania się Sejmu

 

Termin przesunięto na jesień 1991 r., nie później niż do 30 października.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty