Czcionka:
Kontrast:
10 maja 1991 rok
Uchwalenie ordynacji wyborczej do Senatu

 

Uchwalenie ordynacji wyborczej do Sejmu (nieuchwalona ponownie po tzw. wecie prezydenta). Uchwalenie z inicjatywy Senatu ordynacji wyborczej do Senatu.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty