Czcionka:
Kontrast:
23 lutego 1991 rok
Uchwalenie prawa o notariacie

 

Uchwalenie prawa o notariacie.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty