Czcionka:
Kontrast:
7 kwietnia 1989 rok
Uchwalenie prawa o stowarzyszeniach i ordynacji wyborczej do Sejmu PRL X kadencji oraz Senatu PRL

 

Uchwalenie ordynacji wyborczej do Sejmu PRL X kadencji, na lata 1989-1993 oraz ordynacji wyborczej do Senatu PRL. Ordynacja senacka została ściśle związana z ordynacją sejmową. Uchwalano również praw o stowarzyszeniach.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty