Czcionka:
Kontrast:
30 listopada 1989 rok
Uchwalenie ustawy o Funduszu Daru Narodowego

 

Fundusz utworzono w celu gromadzenia dobrowolnych środków finansowych z przeznaczeniem na wspieranie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz oświaty nauki i kultury. Dary były składane do 11 listopada 1990 r. Członkowie Rady Nadzorczej Funduszu Daru Narodowego byli powoływani i odwoływani wspólną uchwałą prezydiów Sejmu i Senatu. Rada miała również obowiązek składania okresowych sprawozdań z wykorzystania środków funduszu prezydiom Sejmu i Senatu.

 

Źródło informacji: https://senat.edu.pl/, Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu, opr. Rafałowicz Grażyna
Opracowanie informacji: Justyna Orysiak, Kancelaria Senatu
Na skróty