Czcionka:
Kontrast:
20 grudnia 1989 rok
Uchwalenie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

 

Uchwalenie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa Rada ma strzec niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty