Czcionka:
Kontrast:
9 listopada 1990 rok
Uchwalenie ustawy o przejęciu majątku PZPR

 

Uchwalenie ustawy o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty