Czcionka:
Kontrast:
17 października 1991 rok
Uchwalenie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalenia emerytur i rent

 

Ustawa nie dotyczy emerytur i rent dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy policji, straży granicznej i więziennej. Uchwalono ją pod dużą presją społeczną, w szczególności emerytów tzw. starego portfela. Określono m.in. okresy zatrudnienia (składkowe i nieskładkowe), zmieniono mechanizm waloryzacji świadczeń.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty