Czcionka:
Kontrast:
8 marca 1990 rok
Uchwalenie ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawy o ordynacji wyborczej do rad gmin

 

Przywrócono samorząd terytorialny, a także uregulowano tryb przeprowadzania wyborów do rad gminnych, rad dzielnic i gromad oraz sejmików wojewódzkich wybieranych na 4-letnią kadencję.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty