Czcionka:
Kontrast:
27 kwietnia 1990 rok
Uchwały w sprawach: Katynia, zagospodarowania budynków po PZPR i reform organów ochrony porządku publicznego

 

Uchwały w sprawie Katynia, uchwała w sprawie zagospodarowania budynków po byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (Senat proponuje przeznaczyć je na cele oświatowe) oraz uchwała w sprawie dalszych prac dotyczących reformy organów ochrony porządku publicznego (Senat uważa za wskazane powołanie parlamentarnej komisji nadzwyczajnej do obserwacji przebiegu reformowania resortu spraw wewnętrznych i przedstawienia sprawozdania ze swojej działalności obu izbom).

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty