Czcionka:
Kontrast:
5 lipca 1989 rok
Udział senatorów i posłów w posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

 

Udział senatorów i posłów w posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty