Czcionka:
Kontrast:
29 czerwca 1989 rok
Ukonstytuowanie Klubu Poselskiego SD

 

Ukonstytuowanie Klubu Poselskiego SD pod przewodnictwem Jana Janowskiego.

 

Źródło informacji: www.dokumenty-przelomu.pl, 6 września 2016 r.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty