Czcionka:
Kontrast:
30 czerwca 1989 rok
Ukonstytuowanie Klubu Poselskiego ZSL

 

Ukonstytuowanie Klubu Poselskiego ZSL pod przewodnictwem Aleksandra Bentkowskiego.

 

Źródło informacji: www.dokumenty-przelomu.pl, 6 września 2016 r.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty