Czcionka:
Kontrast:
23 czerwca 1989 rok
Ukonstytuowanie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego

 

Ukonstytuował się Obywatelski Klub Parlamentarny – przewodniczącym został Bronisław Geremek, a wiceprzewodniczącymi Gabriel Janowski, Jacek Kuroń, Jan Maria Rokita oraz Janusz Ziółkowski.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty