Czcionka:
Kontrast:
9 listopada 1989 rok
Upadek muru berlińskiego

 

Mur berliński był symbolem podziału Europy na dwa wrogie systemy, symbolem żelaznej kurtyny. Podział Berlina po II wojnie światowej, pozostawiał Berlin Zachodni w strefie wpływów państw zachodnich i NATO, był enklawą normalności dla obywateli wschodnioniemieckiego reżimu.
Aby utrudnić przepływ ludności na 150 kilometrowej granicy, wybudowano  bardzo dobrze starzeżony przez uzbrojonych wartowników mur, w którym pozostawiono tylko 13 przejść. Można było się przedostać na drugą stronę jedynie ze specjalnymi przepustkami.
Berlin był podzielony przez 28 lat, 2 miesiące i 27 dni. Koniec muru berlińskiego nadszedł dość nioczekiwanie wraz z załamaniem się systemu komunistycznego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
9 listopada 1989 roku sekretarz Komitetu Centralnego SED Guenther Schabowski wypowiedział się, że obywatele NRD będą mogli swobodnie pdróżować za granicę, i że ta regulacja wchodzi w życie "natychmiast". Decyzja ta została podjęta bez konsultacji zarówno z władzami ZSRR jak i RFN.
Ludzie masowo ruszyli na mur, szlabany zostały podniesione, przystąpiono do jego rozbiórki. Rozebrane fragmenty przeznaczono na budowę dróg, niektóre na aukcje charytatywne.

Opis fotografii:
Mieszkańcy Berlina Zachodniego przy mocno zniszczonym murze berlińskim, fot. Superikonoskop, CC BY-SA 3.0
Źródło informacji: https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/476066,Upadek-muru-berlinskiego-symbolu-zimnej-wojny
Opracowanie informacji: Katarzyna Czerwińska, Kancelaria Senatu
Na skróty