Czcionka:
Kontrast:
3 kwietnia 1989 rok
Ustalenie niezbędnej większości Sejmu do odrzucenia ustawy Senatu

 

Spotkanie w Magdalence w sprawie określenia większości niezbędnej do odrzucenia przez Sejm propozycji Senatu odrzucenia ustawy. Przyjęto większość 2/3 (strona koalicyjno-rządowa proponowała większość 3/5).

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty