Czcionka:
Kontrast:
7 grudnia 1989 rok
Ustawa o amnestii

 

Sejm uchwala ustawę o amnestii.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty