Czcionka:
Kontrast:
19 października 1991 rok
Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

 

Powołano Agencję Własności Rolnej w celu przejęcia, restrukturyzacji i prywatyzacji mienia po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych (PGR). Początek prywatyzacji w rolnictwie.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty