Czcionka:
Kontrast:
22 marca 1990 rok
Ustawa o likwidacjo Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-książka-Ruch”

 

Uchwalenie ustawy likwidującej Robotniczą Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-książka-Ruch”.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty