Czcionka:
Kontrast:
5 stycznia 1991 rok
Ustawa o obowiązkach i prawach posłów i senatorów

 

Propozycje zmian dotyczyły ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm PRL. W wyniku nowelizacji tytuł ustawy otrzymał brzmienie – ustawa o obowiązkach i prawach posłów i senatorów.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty