Czcionka:
Kontrast:
27 lipca 1990 rok
Ustawa o partiach politycznych

 

Uchwaleniu ustawy towarzyszyła burzliwa dyskusja wobec większości senackich propozycji zmian aktu.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty