Czcionka:
Kontrast:
22 marca 1990 rok
Ustawa o pracownikach samorządowych

 

Uchwalenie z inicjatywy Senatu ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty