Czcionka:
Kontrast:
13 lipca 1990 rok
Ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i utworzenie Ministerstwa Przekształceń Własnościowych

 

Sejm przyjął ustawę o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i wyraził zgodę na utworzenie Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Przyjęto 3 ścieżki prywatyzacji – poprzez komercjalizację, prywatyzację kapitałową i prywatyzację tzw. likwidacyjną.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005; Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty