Czcionka:
Kontrast:
24 lutego 1990 rok
Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym

 

Utworzenie urzędu Antymonopolistycznego (przekształcony w  1996 r. w Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty