Czcionka:
Kontrast:
29 maja 1989 rok
Ustawa o przekazaniu dotychczasowej kompetencji Rady Państwa Prezydentowi PRL i innym organom państwowym

 

Uchwalenie ustawy o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi PRL i innym organom państwowym. Określenie wyglądu pieczęci Senatu oraz utworzono osobne Archiwum Senatu.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty