Czcionka:
Kontrast:
7 czerwca 1990 rok
Ustawa o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego

 

Agencję powołano w celu prowadzenia intensywnego skupu i sprzedaży produktów rolnych.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty