Czcionka:
Kontrast:
27 września 1990 rok
Ustawa o wyborze Prezydenta RP

 

Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych, bezpośrednich, na 5-letnią kadencję. Może być ponownie wybrany tylko raz. Składa przysięgę przez Zgromadzeniem Narodowym.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty