Czcionka:
Kontrast:
9 marca 1990 rok
Ustawa o zmiane Konstytucji RP

 

Uchwalenie z inicjatywy Senatu ustawy o zmianie Konstytucji RP. Przywrócono ponadto samorząd terytorialny.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty