Czcionka:
Kontrast:
12 października 1990 rok
Ustawa o zwrocie majątku utraconego w wyniku wprowadzenia stanu wojennego

 

Akt ten tyczył się dóbr utraconych przez związki zawodowe i organizacje społeczne.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty