Czcionka:
Kontrast:
23 lutego 1991 rok
Ustawa rehabilitacyjna

 

Uchwalenie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Unieważniono orzeczenia za okres 1944-1956 z mocy prawa oraz na podstawie orzeczenia sądu.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty