Czcionka:
Kontrast:
21 czerwca 1990 rok
Ustawowe przeciwdziałanie uwłaszczeniu nomenklatury

 

Uchylenie z inicjatywy Senatu ustawy o zwrocie korzyści materialnych uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych. Ustawa przeciwdziała tzw. uwłaszczeniu nomenklatury.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty