Czcionka:
Kontrast:
1 stycznia 1989 rok
Ustawy o działalności gospodarczej oraz o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych

 

Powstanie spółek w sektorze państwowym, co przyspiesza tzw. uwłaszczenie nomenklatury.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty