Czcionka:
Kontrast:
22 marca 1991 rok
Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszami powierniczymi

 

Uchwalenie ustaw – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszami powierniczymi.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty