Czcionka:
Kontrast:
17 maja 1989 rok
Ustawy regulujące stosunki wyznaniowe

 

Sejm PRL przyjął dwie ustawy regulujące stosunki wyznaniowe: „O gwarancjach wolności sumienia i wyznania” oraz „O stosunku Państwa do Kościoła katolickiego”. Druga ustawa nadała osobowość prawną Kościołowi i jego instytucjom oraz zagwarantowała prawo tworzenia organizacji kościelnych i katolickich. Kościół otrzymał prawo posiadania własnych drukarń, stacji katolickich i telewizyjnych, a także kin, teatrów oraz wytwórni filmowych. Przyznano mu ponadto istotne ulgi podatkowe i celne, a mająca powstać komisja majątkowa miała zająć się zwrotem nieruchomości odebranych Kościołowi w przeszłości przez władze państwowe.

 

Źródło informacji: Koseła K., Rola Kościoła katolickiego w kampanii przed wyborami czerwcowymi, [w:] Wyniki badań – wyniki wyborów 4 czerwca 1989, red. Kolarska-Bobińska L., Łukasiewicz P., Rykowski Z.W., Warszawa 1990.
Opracowanie informacji: Justyna Orysiak, Kancelaria Senatu
Na skróty