Czcionka:
Kontrast:
12 stycznia 1990 rok
Usunięcie pomnika Włodzimierza Lenina w Skawinie

 

Na wniosek KZ Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” usunięto pomnik Włodzimierza Lenina sprzed Zakładów Metalurgicznych w Skawinie.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty