Czcionka:
Kontrast:
6 kwietnia 1991 rok
Utworzenie Obywatelskiej Koalicji Centrum

 

Porozumienie Centrum wraz z działaczami komitetów obywatelskich zawiązuje Obywatelską Koalicję Centrum. Nowoutworzona koalicja jest w pełni otwarta wobec NSZZ „Solidarność”, jednak niechętna wobec Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, jak uważa Jarosław Kaczyński przez zbyt odległe poglądy programowe.

 

Źródło informacji: Rykowski Z. W., Komitety Obywatelskie (1988-1991): najważniejsze wydarzenia, [w:] red. Borkowski T., Bukowski A., Komitety Obywatelskie. Powstanie – rozwój – upadek, Kraków 1993, s. 211-235.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty