Czcionka:
Kontrast:
12 maja 1990 rok
Utworzenie Porozumienia Centrum

 

Prezesem Porozumienia Centrum zostaje Jarosław Kaczyński.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty