Czcionka:
Kontrast:
22 lipca 1990 rok
Utworzenie Porozumienia Ludzi Pracy

 

Zostaje zawiązane Porozumienie Ludzi Pracy.

Źródło informacji: www.dokumenty-przelomu.pl, 6 września 2016 r.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty