Czcionka:
Kontrast:
11 lipca 1990 rok
Utworzenie sekcji młodzieżowej przy delegaturze ZRM NSZZ „S” w Jaśle

 

Utworzono sekcję młodzieżową przy delegaturze Zarządu Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Jaśle. Pierwszym przewodniczącym wybrano Krzysztofa Masteja.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty