Czcionka:
Kontrast:
1 sierpnia 1989 rok
Uwolnienie cen na produkty rolne

 

Rząd Mieczysława Rakowskiego uwolnił ceny na produkty rolne tzw. Urynkowienie, zniesiono kartki na mięso – w obawie przed tym dzień wcześniej wykupiono wszystkie towary w sklepach. Początek galopującej inflacji.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005; Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty