Czcionka:
Kontrast:
11 maja 1990 rok
W Gródku n. Dunajcem odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Koordynacyjnej Drogownictwa NSZZ „S”

 

Z 11/12 maja, w Gródku n. Dunajcem odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Koordynacyjnej Drogownictwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W obradach wzięli udział Andrzej Szkaradek, Jacek Smagowicz i Wacław Niemirski.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty