Czcionka:
Kontrast:
1 stycznia 1990 rok
Wejście w życie programu gospodarczego wicepremiera Leszka Balcerowicza

 

Wprowadzono m.in. podatek od ponadnormatywnych wynagrodzeń, tzw. popiwek, wewnętrzną wymienialność złotego na waluty obce oraz stały kurs dolara. Zapoczątkowano reformę zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005; Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty