Czcionka:
Kontrast:
9 listopada 1989 rok
Wizyta kanclerza RFN

 

Wizyta w dniach 9-14 listopada kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Helmuta Kohla.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty