Czcionka:
Kontrast:
21 sierpnia 1990 rok
Wniosek o odebraniu znaku „S” KO w Krynicy

 

Międzyzakładowy Komitet Porozumiewawczy  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Krynicy wnioskowała do Zarządu Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” o odebranie znaku „Solidarności” Komitetowi Obywatelskiemu kierowanemu przez Zbigniewa Martykę. Krynickim radnym zarzucano podejmowanie działań niezgodnych z oczekiwaniami wyborców oraz pominięcie „S” przy tworzeniu Fundacji „Krynickie Zdroje”.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty