Czcionka:
Kontrast:
14 września 1989 rok
Wybór na przewodniczącego KO „S” w Grybowie

 

Przewodniczącym KO „Solidarność” w Grybowie został Tadeusz Polak.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty