Czcionka:
Kontrast:
25 listopada 1989 rok
Wybór na przewodniczącego NSZZ RI „S” województwa krakowskiego

 

Na przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” województwa krakowskiego wybrano Jerzego Różdżyńskiego.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty