Czcionka:
Kontrast:
4 kwietnia 1990 rok
Wybór na przewodniczącego delegatury ZRM w Nowym Targu

 

Przewodniczący KZ z rejonu Nowego Targu wybrali Bronisława Gibadłę z Nowatorskich Zakładów Przemysłu Skórzanego  „Podhale” na przewodniczącego delegatury Zarządu Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Nowym Targu.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty