Czcionka:
Kontrast:
4 czerwca 1989 rok
Wybory do Sejmu i Senatu PRL

Odbyła się pierwsza tura częściowo wolnych wyborów do Sejmu RP i wolnych wyborów do Senatu RP. Frekwencja wynosiła 62,7%. Na 161 mandatów poselskich „Solidarność” zdobyła 160, a na 100 mandatów senatorskich - 92. Z krajowej listy wyborczej mandaty poselskie zdobyli tylko 2 kandydaci. Były to pierwsze, częściowo wolne wybory w powojennej Polsce. Walka o mandaty poselskie i senatorskie miała charakter otwarty i demokratyczny. Do ubiegania się o nie dopuszczeni zostali również przedstawiciele różnych środowisk opozycji demokratycznej, jednocześnie o te mandaty konkurowali także kandydaci jawnie wspierani lub nieformalnie popierani przez obóz władzy, reprezentanci różnych organizacji społecznych i zawodowych, osoby niezależne. Wybory te zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem opozycji solidarnościowej zorganizowanej wokół Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie.

 

Źródło informacji: https://senat.edu.pl/, Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu, opr. Rafałowicz Grażyna
Opracowanie informacji: Justyna Orysiak, Kancelaria Senatu
Na skróty