Czcionka:
Kontrast:
7 grudnia 1990 rok
ZRM NSZZ „S” chce szybkiego uchwalenia ustawy o związkach zawodowych, zgodnych z projektem opracowanym przez NSZZ „Solidarność”

 

Zarząd Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zażądał szybkiego uchwalenia ustawy o związkach zawodowych, zgodnych z projektem opracowanym przez Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”: „Stanowczo protestujemy przeciw utrzymywaniu w mocy represyjnej ustawy z okresu stanu wojennego, która uniemożliwiła właściwe rozwiązywanie konfliktów pracowniczych i jest przyczyną wielu niepotrzebnych napięć. Obecną ustawę, podobnie jak stan wojenny, uznajemy za nielegalną i nie może ona stanowić podstawy do jakichkolwiek ocen ewentualnych akcji protestacyjnych pod względem ich zgodności z prawem. Czujemy się zatem zwolnieni z odpowiedzialności za takie akcje, które w obecnej napiętej sytuacji mogą się nasilać.”

Zarząd podjął również uchwałę, w której domagał się rewaloryzacji wkładów na książeczkach mieszkaniowych członków spółdzielni.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty