Czcionka:
Kontrast:
5 października 1990 rok
ZRM NSZZ „S” udzielił poparcia Lechowi Wałęsie w kandydowaniu na urząd prezydenta

 

Zarząd Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” udzielił poparcia Lechowi Wałęsie w kandydowaniu na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej: „Członkowie Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” z zadowoleniem witają zgłoszenie przez Lecha Wałęsę jego kandydatury na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i osobiście udzielają mu moralnego poparcia. Uważamy, że jest on wybitnym politykiem, a jego odwaga w podejmowaniu decyzji, skuteczność, autorytet i zdolność zyskiwania poparcia społecznego, gwarantują to, iż jego prezydentura będzie dobrze służyć szybkiemu i zdecydowanemu wprowadzaniu reform oraz stabilizacji państwa.

Apelujemy do członków naszego związku, którzy podzielają nasz pogląd, o aktywny udział w kampanii wyborczej, poprzez zakładanie i włączanie się do pracy biur wyborczych Lecha Wałęsy.

Jednocześnie oświadczamy, że związek nie będzie udzielał finansowego wsparcia kampanii wyborczej. Fundusze związkowe winny być przeznaczane wyłącznie na działalność statutową, zaś Lech Wałęsa przez 10 lat swej działalności dostatecznie ukazał swe walory jako człowiek i polityk, by nie zachodziła konieczność specjalnych działań związku na rzecz ukształtowania obrazu politycznego jego osoby.

Z uchwały niniejszej, pozostawiającej całkowitą swobodę wyborów politycznych nie wynika tym bardziej konieczność dokonywania takich wyborów w ramach związku, co byłoby działaniem pozastatutowym.

Apelujemy do wszystkich o przeprowadzenie kampanii wyborczej z zachowaniem wysokiej kultury politycznej, z poszanowaniem dla odmiennych poglądów. Taka postawa będzie najlepiej służyć każdemu kandydatów, ubiegających się o stanowisko prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.”

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty